Våra skaparprocesser är i full gång. Gunilla är snart klar med den sista av de muntliga berättelserna. Joakim komponerar musik,  Eva skapar koreografier. Jenny besöker klasserna och barnen tovar varsin fågel.