Joakim Dahlberg är musiker och tonsätter musik/ljud kompositioner till olika musikverk från scenkonst till film och teater.

”Jag tänker på musik och ljud som språk. Ett språk utan ramar och regler, som finns överallt. För mig handlar det om att lyssna, fånga in och omvandla det till en struktur som kommunicerar, uttrycker och förstärker upplevelser och känslor.”

I Våra vingslag skapar Joakim musik och olika ljudlandskap utifrån de berättelser som eleverna skapat tillsammans.

Kontaktinfo till Joakim finns på hans hemsida.