Vi vill med detta projekt verka som en motkraft till den ökade polariseringen som samhället och vår värld befinner sig. 

En förhoppning är att eleverna kommer att bredda sin självbild och också kommer till insikt att vi alla har många sidor av oss själva. Det blir ett sätt att motverka den ensidiga roll man ofta blir pålagd eller själv identifierar sig med. Vikten av att vara en egen person och samtidigt vara en del av en gemenskap, en Community. Målet är också att man lämnar ett avtryck i form av sin tovade fågel i det gemensamma konstverket, att man vågar ta plats bland alla andra

 

Det är ett projekt som går från hjärta till hjärta. Vi fyra konstnärliga utövare delar med oss av våra passioner och möter eleverna där de befinner sig; med känslor, tankar och eget skapande. Förhoppningen är att eleverna genom upplevelsen av konstnärligt utövande får en biljett in till den egna kreativiteten och självkännedomen, som på sikt kan bana väg till en konstnärlig bana.