Våra Vingslag är ett kulturprojekt om att vara tillsammans med flera konstnärliga språk. Sex klasser i åk 3 från  Botkyrka har medverkat: Trädgårdstadsskolan, Sverigefinska skolan, Tallidsskolan och Freinetskolan Kastanjen var med i Våra Vingslag under läsåret 2022/23.

Barnen berättade, skrev och ritade med inspiration av den sinnliga värld som deras klassrum förvandlades till. Därefter tog projektet form i fyra olika konstnärliga grenar som alla bygger på det barnen skapat och berättat. Muntliga berättelser, musik, dans och skapande i ull.

Var och en kliver in genom en magisk portal, viskar ett lösenord som också är en karaktär i den gemensamma världen; i luften, vattnet eller skogen. Suggestiva ljudlandskap, skimrande tyger, en dröm som glömts bort och en fågel som kommer med en uppmaning sätter fart på fantasin.

Våra Vingslag avslutas med en vernissage där klassernas fågelinstallation blir till ett konstverk. Detta får sedan en offentlig plats i Hallunda folkets hus.

SkrivSprånget genomförde detta projekt .Tack till Kulturrådet och Kreativa fonden i Botkyrka kommun som bidrog till att göra detta möjligt.