Eva Dahlberg är kulturpedagog och uttryckandekonst terapeut med inriktning dans och rörelse. Inom uttryckandekonst låter man de inre upplevelserna få ett konstnärligt uttryck, i form av bild, berättelser, rörelse med mera. Hon är utbildad i skapande dans på SMI (Stockholms musikpedagogiska institut) med fokus på dans som improvisation och komposition.

I Våra Vingslag håller hon sinnliga visualiseringssövningar, där elevernas fantasi blir underlag till klassens gemensamma berättelse. Utifrån elevernas tankar och reflektioner skapar Eva en koreografi som hon dansar  tillsammans med barnen.

Läs mera om Evas verksamhet på Skapa dittt Livs hemsida