I kulturprojektet Våra Vingslag är stommen i den konstnärliga processen att vara tillsammans. Det som uppstår inom ramarna för ett tema när vi – danspedagog, muntlig berättare, musiker, konstnär och eleverna i årskurs tre, i fyra skolor i Botkyrka – utforskar olika världar och lyssnar in varandra.

Eleverna har berättat, skrivit och ritat utifrån den inspiration som uppstått genom att i fantasin vara tillsammans i de här världarna – i luften, i skogen, och i vattnet. 

Därefter tar projektet form i fyra olika konstnärliga grenar som alla bygger det barnen skapat och berättat.

Gunilla Cullemark – muntlig berättare –  Skapar berättelser och ramsor utifrån barnens tankar och idéer. Mer om Gunillas process här.

Joakim Dahlberg – musiker – Skapar musik till barnen inspirerad av berättelserna som Gunilla skrivit, och tonsätter ramsorna. Mer om Joakims process här.

Eva Dahlberg – koreograf – Skapar dans och rörelse för barnen inspirerad av Gunillas berättelser och Joakims musik och i samspel med barnen. Mer om Evas Process här.

Jenny Lundbäck – konstnär- Skapar tillsammans med barnen ett gemensamt konstverk som visualiserar hur vi kan flyga när vi är tillsammans. Mer om Jennys process här.