Gunilla Cullemark är författare och muntlig berättare. Hennes författarskap spänner över pjäser, noveller och romaner.

Hon är utbildad i muntligt berättande på Järna kulturcentrum och är sedan flera år tillbaka aktiv i Berättarnätet Öst i Stockholm.

I projektet Våra Vingslag ber hon barnen om hjälp att samla idéer och inspiration från den magiska vatten-, luft- och skogsvärlden.

Ett tomt ägg fylls med tankar, berättelser och teckningar. Med detta som underlag skapar Gunilla en muntlig berättelse som är unik

för varje klass och som sedan kan berättas vidare. Eleverna blir därmed en viktig länk i den muntliga berättartraditionen.

Läs mera om Gunilla på hemmes hemsida.